InFocus Baia Mare

Print Friendly, PDF & Email

#BaiaMare #RoSferaBaiaMare, #infocusBaiaMare

Grupul CULTURA ÎN MARAMUREȘ

(aici sunt adunate informații despre evenimente și produse/ servicii culturale la care au acces cei ce se află în Maramureș)

Grupul VEDERI ȘI IMPRESII DIN MARAMUREȘ

(#atmosferainrosfera #Maramures #InfocusMaramures)

Grupul REȚEAUA CREATIVILOR MARAMUREȘENI @ ROSFERA

REȚEAUA CREATIVILOR @ Rosfera

Reprezentanți ai industriilor creative românești se adună, mai mulți cu fiecare idee, activitate sau proiect. 

CERCUL INSPIRAȚILOR  @ Rosfera

Inspirați de aspecte din RoSfera au contribuit în diverse forme creative pentru a contura repere românești de pretutindeni sau din interiorul granițelor României. 

infocus ROSFERA @ Baia Mare

Baia Mare ar putea fi considerată stațiune de către cei care au oportunitatea de a-și petrece timpul aici, chiar și o zi sau mai multe, ori o viață întreagă. Fiind la poalele munților, oferă peisaje verzi și tentația de a te cufunda în nemărginite păduri. 

ATMOSFERA IN BAIA MARE

#atmosferainrosfera #nomadinrosfera

#itinerariirosfera

(aceste itinerarii sunt rezultate ale proiectului NOMADA - demarat la ediția a treia a Rezidenței pentru creativi @ Rosfera)

Plimbări cu vederi pictate din Baia Mare

(itinerariu de o zi prin Baia Mare, trecând prin punctele în care sunt amplasate panouri cu replici după picturi ale unor reprezentanți ai Centrului Artistic Baia Mare)

Baia Mare ca spațiu

 • Baia Mare de azi

Localitate în Maramureș - municipiu, reședință de județ

 • Baia Mare în trecut

 •  evenimente determinante
PINTEA VITEAZUL (Grigore/ Gligor)

- în 1703, Pintea Viteazul a condus cetele de români la Baia Mare (în Răscoala curuților/ haiducilor). Din textul despre Pintea Viteazu cuprins în Manuscrisul preotului Ioan Coman de Moisei reiese că ”băieșii” din Baia Mare nu doreau prezența haiducului aici și este ilustrată scena prinderii și executării acestuia.

Verșul 69. A Pinti celui Viteaz, cuprins în Manuscrisul preotului Ioan Coman din Moisei, editat de Mihai Dăncuș, Editura Școala Ardeleană, #ClujNapoca, 2024, p. 456.
„Strîgă-m Doamne cine-m strîgă,/ Strîgă-m Pinte cel viteaz,/ Din munţii Maramorişului,/ Can deasupra Băiei./ Strîgă-m togma la Simedru:/ – Voi, voinici, voinicii miei,/ Nu vă lăsaţ somnului,/ Ca şi frunza codrului,/ Că luna lui brumari s-au ivit/ Şi Simedru mni-au vinit./ Noapte îi mare/ Şi<-i> frig tare;/ Trece vara, vai, maica,/ Vine iarnă, maşteha./ Că până frunza îi verde în codru,/ Tot voinicu mi<-i> lotru,/ Da’ dacă frunza din codru pică,/ Voinic n-agiunge nemică./ Până frunza codru-ş ţine,/ Toţ voinicii trăiesc bine,/ Dacă frunza codru-ş lasă,/ Toț voinicii trag p-acasă,/ Pă la fraţ, pă la surori,/ La rude, la verişori./ Da’ pă noi că ne-ar mustra/ Şi ne-ar zice tot aşa:/ „Să iernăm unde-am vărat,/ Să lucrăm unde-am mâncat!/ Ne-a fi ciudă şi ruşine,/ Da’ ascultaţ, voinici, de mine!/ Ţîpaţi-vă căftanele/ Şi vă îmbrăcaţ bundele,/ Şi deşcinzeţi armele,/ Luaţ îmblăciele,/ Şi îmblătiţ, de vă hrăniţ,/ Primăvara să agiungeţi!/ Că când a fi iarba ca acu,/ A fi frunza ca banu,/ De-a fi frunza în doi bani mici,/ A geme codru de voinici/ Şi iară-ţ mere cu mine/ Să vă învăţ a trăi bine./ Deci voinicii s-au sculat,/ Armele le-au dezbumbat,/ Îmblăciele au apucat, Pă sate s-au aşezat,/ Au îmblătit şi s-au hrănit/ Până vara au vinit./ Da’ trecu iarna, maşteha,/ Vini vara, vai, maica./ Voinicii toţi că s-au sculat,/ Tot pă Pinte l-au cotat/ Şi pă Pinte l-au aflat,/ El din gură c-au strîgat:/ – Voinici, dragii miei voinici,/ Care din iarnă aţ ieşit,/ Precum iarna, maşteha,/ Vini primăvara, maica./ Luna lui mai s-au ivit Și Sângiorzu ne-au vinit,/ Mândru codru au înfrunzit,/ Vai, bună cetate ne-au zidit./ Da’ ţipaţi-vă bundele/ Şi luaţ căftanele,/ Ţipaţi-vă îmblăciele Şi vă încinze-ţi armele,/ Şi blemaţ voi după mine,/ Să vă învăţ a trăi bine. În Baia Sprie au întrat,/ Băieşii s-au spăimântat/ Şi prânz mare c-au gătit, La masă le-au aşezat./ Iară Pinte că zice/ Şi cătră băieşi aşe-m grăie:/ – Daţi-m carne de marhă mare,/ Că place la voinici tare,/ Să ducem la masa me, În cel munte de cole./ Să fac eu o masă bună/ Cu tăţ voinicii împreună,/ Că mai bine s-or veseli/ Când ei, vai, c-or auzi/ Sturzi, vai, zău, şuerând/ Şi mierlele, vai, cântând./ Băieşii că s-au sculat,/ Boi graşi lor, vai, că le-au dat,/ Voinicii toţ că s-au sculat,/ Boii în munte i-au mânat,/ Iară Pinte că strîga,/ Pă fărtatu său îl învăţa:/ – Du-te tu la Marţ-ai Mare,/ Vai, tot să în Baia Mare/ Şi-m adă vin de cel mai tare,/ Vai, pă mâni, pă la gustare!/ Fărtatu său c-au plecat,/ În Baia Mare c-au întrat,/ Băieşii, zău, s-au sculat/ Şi pă dâns l-au întrebat:/ – După ce-ai vinit p-aice,/ De faci între oameni price?/ El din gură c-au strîgat:/ – Că pă mine m-au mânat / Vai, zău, Pintea cel Viteaz,/ Care îmblă tot can treaz,/ Ca pă mâni, pă la gustare,/ Să-i duc vin de cel mai tare./ Iară băieşii că l-au prins,/ În temniţă că l-au dus,/ În fiere că-l fereca/ Şi pă el că întreba:/ – Tu, fărtatu Pintiei,/ Spune moarte Pintiei,/ Că moartea Pinti de-i spune,/ Ia, tu capul nu le-i pune;/ Şi pă tine t-om cumpăni/ De tri ori cu galbinii/ Şi o dată cu ban albi,/ Doară aceie ţ-ar hi mai dragi!/ El mi-ş rupsă şi mi-s zisă/ Şi din gura lui grăisă:/ – Ba eu moartea Pintiei nu oiu spune,/ Batâr capu mi l-oiu pune!/ Ba el moartea Pintii o au spus/ Şi capu, vai, şi l-au pus:/ „Cu un plumb de aur, suflat, Cu tri grăunţă de grâu curat,/ De potcoavă, 3 [trii] grăunţă/ Şi de piperi tri grăunţă;/ Tot la furca pieptului,/ Unde-i mai greu voinicului.”/ Iară băieşii s-au sculat,/ Plumbi de aur c-au gătat,/ În puşcă că-i sloboze,/ Puşca bine o togme/ Şi la poartă să duce/ Şi poarta o încuie;/ Cu lanţuri că o lega,/ Cu lăcăţ o încuia./ Fărtatu Pinti zice/ Şi cătră băieşi aşe gr<ăi>e:/ – Daţ puşca, vai, zău, la mine,/ Că l-oiu împuşca, vai, zău, bine./ Că Pinte, vai, dac-a şti,/ El aice va veni,/ Eu la fereastă îl voiu aştepta/ Şi pă Pinte l-oiu împuşca,/ Tot la furca pieptului,/ Unde-i mai greu voinicului./ Iară Pinte ce Viteaz/ În zor de zio s-au sculat,/ El din gură c-au strîgat:/ - Ciudă mare ce-am visat,/ Comânacul mieu cel nou,/ Vai, tot rupt şi târpărit,/ Ca de foc rămăduit/ Şi de sabdie tăiet./ Şi sabdiuţa me ce noao,/ Frântă de mân amândoao,/ Arsă, ruptă şi îndoită,/ Ca de foc rămăduită./ Vai, rău-i de-aiesta vis,/ Cret [!] că pă fărtatu mieu l-au prins!/ D-ascultaţ, voinici, de mine,/ Că eu bine că voiu spune,/ Şi sculaţ, voinici, nu durmiţ,/ Că nu-i vreme de durmit,/ Ce-i vreme de întrat în Baie/ Să batem şi doburile/ Să luom argiînturile/ Să trăim şi noi cu ele!/ Pe fărtatu să-l scoatem,/ Să nu-l lăsăm la acest loc rău!/ Şi el, vai, zău, n-au ştiut/ Că fărtatu său l-au vândut./ Iară Pinte s-au sculat,/ Cu voinicii c-au plecat,/ Vai, tot, zău, la Marţ-ai Mare,/ Tot la târg la Baia Mare./ Că să scoaţă pă fărtatu său,/ Să nu-l lasă la acest loc rău./ Iară Pinte că vine,/ Cu voinicii că sose/ Şi din gură că zice,/ Şi cătră voinici grăie:/ Vai, ciudă-i de-aiasta, ciudă,/ Că poarta Băie-i încuiată./ Că când eu p-aice vinie,/ Ia poarta o deștide,/ Iară amu o au încuiat,/ Că pă fărtatul l-au legat./ Pinte la poartă sose,/ Cum sose o şi zdrobe,/ Cu bâltagu că tăie/ Şi tot gios că o rumpe,/ La temniţă să duce,/ Tot bâltagu că scote,/ La fereastă că sose,/ Pentelele gios tăie./ Fărtatu Pintii sta/ Şi pă Pinte-l aştepta,/ Pă Pinte l-au împuşcat,/ Pite în gerunte au picat./ El din gură c-au strîgat:/ – Fărtatul mieu m-au mâncat/ Şi, vai, pă mine m-am gătat,/ Tot de mână de fărtat!/ Vai nu-l ierte Dumnezeu,/ Cum vându el trupul mieu!/ Voinicii toţ că s-au spăriat,/ Iar lume, zău, c-au împlut./ Iară băieşii s-au sculat,/ Pă fărtatu Pinti l-au legat,/ În fiere că-l fereca,/ Pă roată că-l strănciuna./ Împăratu dac-au ştiut/ Că pă Pinte l-au omoât,/ Vai, tare s-au supărat,/ Un sol mare c-au mânat./ Solu în Baie c-au întrat/ Pă toţ dmnii i-au chemat,/ Pă furcă-i, vai, înţepa/ Şi din gură aşe strîga:/ În ţara împăratului, Numai un voinic a lui,/ Şi la voi, vai, au vinit,/ P-acela l-aţ potopit!/ Şi împăratul că-l iubie,/ Cărţ la dânsul că scrie:/ Vai, el să nu zăbovască,/ Ce în oaste va să pornească./ Că împăratu auzie/ Că nemica nu-l prinde,/ Nici plumb, nici sabdie,/ Fără numai carabdie./ Şi Pinte, de s-ar fi dusă,/ În mare dmnie l-ar fi pusă;/ Ce Pinte înapoi scrie,/ Ca să-i de lui graţie/ Pă doi ai, zău, vai, pă tri,/ Până a mai strânge voinici./ Într-aceie vreme l-au omorât,/ Împăratu ș-au bănuit,/ Porție mare a ţîpat,/ Băieşii s-au spăimântat:/ Şi în tot anu, vai, că dau,/ Pă felderă câţ bani stau./ Iară băieşii s-au sculat,/ Tica Pinti o au tăiat/ Şi în poartă ei o lega,/ Şi ei tot aşe strîga:/ Jele-i Doamne cui jele,/ Jele-i, Doamne, Țăriei,/ Ţăriei şi Băiei,/ Băiei şi frunziei,/ Frunziei şi ierbiei,/ De ticuţa Pintiei,/ Că şede în poarta Băiei!/ Care o plânge tot ei/ Şi o pică picurile,/ Şi o cară pasările/ Din toate primeverile,/ Pă supt toate streşinile,/ De-ș noiesc şi cuiburile.”

Locuitorii din Baia Mare 

*Numele care apar în această listă sunt publicate în diverse cărți/ publicații/ website-uri sau persoanele prezentate pe www.rosfera.ro au deja o activitate publică ori au acceptat ca aceaste informații să fie redate aici.

 • elemente de identitate

 •  #identitatedeneam & arborele familiei (răspunde la întrebarea #cinesunteu?)

(click pe + sau - pentru a desfășura sau restrânge conținutul reperelor)

(familia) ARMEANU
Informații despre familia Armeanu din Baia Mare în cartea Însemne pe copacul lumii din Bârsău de Jos, Editura Școala Ardeleană, 2023 

-... ARMEANU - căsătorit cu Emilia Drăgan (fiica lui Augustin și a Salustiei Drăgan), din #BârsăudeJos (județul #SatuMare)

                     -Marius-Traian ARMEANU (fiul Emiliei Armeanu)- căsătorit cu Sabina

                                       -Ștefan ARMEANU (fiul lui Marius-Traian și al Sabinei Armeanu)

                                       -Luca ARMEANU (fiul lui Marius-Traian și al Sabinei Armeanu)

                                       -Matei ARMEANU (fiul lui Marius-Traian și al Sabinei Armeanu)

                     -Alexandru-Andrei ARMEANU (fiul Emiliei Armeanu)- căsătorit cu Rodica

                                       - George ARMEANU (fiul lui Alexandru-Andrei și al Rodicăi Armeanu)

(familia) BENEA
Informații despre familia Benea din Baia Mare în cartea Însemne pe copacul lumii din Bârsău de Jos, Editura Școala Ardeleană, 2023 

- Maria BENEA - căsătorită cu Ioan Șandor, din #BârsăudeJos (județul #SatuMare)

(familia) BUJOR
Informații despre familia Bujor din Baia Mare în cartea Însemne pe copacul lumii din Bârsău de Jos, Editura Școala Ardeleană, 2023 

- Gheorghe BUJOR - căsătorit cu Aurelia Șandor, din #BârsăudeJos (județul #SatuMare)

(familia) GHERMAN
Informații despre familia Gherman din Baia Mare în cartea Însemne pe copacul lumii din Bârsău de Jos, Editura Școala Ardeleană, 2023 

- Lucreția GHERMAN - căsătorită cu Augustin Șandor, din #BârsăudeJos (județul #SatuMare)

(familia) IANOȘ
Informații despre familia Ianoș din Baia Mare în cartea Însemne pe copacul lumii din Bârsău de Jos, Editura Școala Ardeleană, 2023 

- Cristina IANOȘ - căsătorită cu Grațian Drăgan, din #BârsăudeJos (județul #SatuMare)

(familia) SABADÂȘ
Informații despre familia Sabadâș din Baia Mare în cartea Însemne pe copacul lumii din Bârsău de Jos, Editura Școala Ardeleană, 2023 

- Dumitru SABADÂȘ - căsătorit cu Melania Cozma, din #BârsăudeJos (județul #SatuMare)

 •  #identitateculturala & condiții de viață, evoluția celor din jur
 •  #identitatereligioasa
 • alte elemente de identitate (temperament, aptitudini/ talente etc.)
 • întâmplări determinante

Valori ale orașului Baia Mare

 • de azi

 

 •  locuri deosebite, monumente ale naturii

 

 •  #identitateculturala 
 • în trecut

infocus RoSfera @ Maramureș

infocus RoSfera @ ROMÂNIA

infocus RoSfera @ pretutindeni

REPERE DE IDENTITATE pentru RoSfera

(model de definire a identității unui grup - creativii români, care se suprapune și peste identitatea de neam, însă având ca reper comun identitatea profesională)

Repere de identitate... Maramureș

#identitateacomunitatii #identitatedegrup #identitatedeneam #identitateculturala

Descifrează Maramureșul

REPERE DE IDENTITATE pentru maramureșeni

Împodobim bradul vieții împreună 

Conturăm o steluță necesară pentru a împlini primul nivel al bradului vieții definind reperul #euinunivers pentru cei care doresc să aleagă Maramureșul pentru #identitateacomunitatii.

Creații care reflectă identitatea

#atelieredeidentitate

PRIMUL NIVEL (cu ce am venit pe lumea asta? contextul nașterii și al vieții):

IDENTITATE DE NEAM (#cinesunteu): #familia... 

COMUNITATE (#cesunteu):  #român #maramuresean(#judetulMaramures) #BaiaMare

PUNCTE DE CULTURĂ

Galeria RoSfera/ Biblioteca RoSfera

V-au fost de folos informațiile din această pagină? 

Susțineți (www.rosfera.ro/sustine) acest proiect si celelalte activități de la RoSfera * distribuind postările noastre, iar dacă aveți posibilitatea * fie să redirecționați din impozitul pe venit personal sau al afacerii, * fie să sponsorizați sau * să donați, fiind ONG, depindem de implicarea celor care ne apreciază activitatea pe care o desfășurăm împreună cu colaboratorii.

Voluntariat/ Parteneriate

Implicare în proiectele și activitățile noastre 

Găzduirea unor activități în spații/ ateliere 

 • VOLUNTARII (creativi și nu numai) sunt promovați pe căile noastre și pot beneficia de diverse oportunități din activitățile noastre sau din partea partenerilor

 

 • PARTENERII (companii, organizații, instituții) sunt piloni de bază ai activității noastre și dorim să le susținem activitatea, la rândul nostru, prin metode și căi agreate reciproc.

 

 

Financiar

Donații

Sponsorizări

 Redirecționare 3,5% sau 20% 

 • SPONSORII ȘI CEI CARE NE SUSȚIN CU DONAȚII vor avea de câștigat accesul la valorile pe care le promovăm și la activitățile pe care le derulăm, precum și beneficii anunțate în cadrul fiecărei activități în parte.

 • Donații putem primi și în contul ASOCIAȚIEI ROSFERA (înregistrată la Registrul Comerțului/ Asociațiilor și Fundațiilor nr. 341/ 25.05.2021, C.I.F. 44439483):

RO53 RNCB 0182 1701 7408 0001, deschis la BCR,

iar pentru sponsorizări vă rugăm să ne contactați pentru contract.

Ne-ar putea fi utile

Servicii sau donații de cărți, materiale sau obiecte care pot fi refolosite/ recreate

 •  În PUNCTELE DE CULTURĂ sau în atelierele noastre ne-ar fi de folos implicarea prin servicii sau donații, astfel ne susțineți activitățile și proiectele și putem, la rândul nostru, să susținem creativii.

 

 

PARTENERI

care ni s-au alăturat

 

Apreciem și pe această cale implicarea celor care ni s-au alăturat în proiect:

Consiliul Judetean Maramures_sigla
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

ASOCIAȚIA CULORI UNITEASOCIAȚIA City makersEDITURA SAGA